fbpx
top

Výstavba s prefabrikátmi

Drevo predstavuje stavebný materiál budúcnosti a jeho postavenie v stavebníctve neustále rastie. Technický vývoj umožnil nové spôsoby jeho využitia v konštrukciách a dizajne. Patrí síce k najstarším stavebným materiálom, ale ukazuje sa v novom svetle po funkčnej aj estetickej stránke.

Stavebné CLT prvky sú vopred vyrobené v halách, kde je zabezpečená rovnomerná vlhkosť a teplo. Drevo je tak chránené pred poveternostnými vplyvmi. Ďalšie práce sú naplánované tak, aby postup výstavby na stavenisku prebiehal hladko, koordinovane a rýchlo. Preto sú prípravné práce dôležitou súčasťou dokumentácie.

Využitie prefabrikátov zjednodušuje realizáciu na stavenisku a zaisťuje štandardizovanú a overiteľnú úroveň kvality. Suchý systém stavby výrazne skracuje dobu výstavby, vďaka tomu môže byť budova skoršie využívaná a zároveň sa skracuje doba financovania.

Úspora času je najviditeľnejšia pri stavbe veľkých budov. Prefabrikované drevené prvky umožňujú veľmi veľké rozmery, z CLT systému sú realizované prakticky akékoľvek konštrukcie. Či už je to rozpätie šírok viac ako 150 metrov alebo výška nad 20 metrov. Dlhoročná tradícia v remeslách a priemysle, ako aj cielený výskum a vývoj priniesli skúsenosti s využitím pre rôzne využitie. Kvalita dreveného materiálu je zabezpečená dodržiavaním a kontrolovaním stanovených noriem a povolení. Iba pri profesionálnom použití dreva je zabezpečená jeho dlhá životnosť a hodnota.

Drevo má vysokú statickú kvalitu aj pri nízkej hmotnosti. Vysokú stabilitu zabezpečuje mikroštruktúra dreva. Nosnosť dreva je 14-krát viac ako oceľ a tlaková odolnosť sa rovná odolnosti železobetónu. Ideálne je využitie CLT systému na viacpodlažné budovy a veľkoplošné nosné konštrukcie.

Termoizolačné vlastnosti CLT prefabrikátov zaisťujú tenšie steny oproti bežnej výstavbe a predstavujú iba 20% celkovej konštruovanej podlahovej plochy. V rodinnom dome sa zväčší obytná podlahová plocha o 10%. Budova z dreva vytvára viac životného priestoru pre obyvateľov.

Pri výstavbe z CLT systému sa znižujú nároky na hluk, prach a odpad. Inštalácia si nevyžaduje množstvo hlučných strojov. Spracovanie na mieste je vďaka predpríprave rýchle a presné na milimetre. Odpadajú starosti so stavebnou suťou, prefabrikát prichádza na stavbu hotový, jeho výroba prebieha v hale a tým sa znižuje množstvo dreveného odpadu.

Drevo poskytuje dostupnosť akéhokoľvek dizajnu v architektúre, jeho flexibilitu podporujú aj mimoriadne priaznivé technické vlastnosti a nízka hmotnosť. Výrobky z dreva sú dlhodobými úložiskami CO2. Uhlík sa uvoľní, iba ak je drevo napríklad spálené alebo zhnije. CLT prefabrikáty a z nich postavené budovy, nábytok a ďalšie drevené výrobky sa stávajú gigantickými úložiskami uhlíka po celú svoju životnosť.