fbpx
top

Exkluzívne bývanie v lone prírody. 1.časť

V nasledujúcich mesiacoch vám prinesieme sériu článkov, v ktorých sa budeme detailne venovať našej najčerstvejšej dokončenej stavbe. Ide o veľkorysý CLT drevodom s detailným prevedením, ktorý je zasadený v krásnom prírodnom prostredí. Zameriame sa na jednotlivé fázy výstavby od počiatočného plánovania až po odovzdanie domu do rúk investora. V prvom článku priblížime architektonické uchopenie požiadaviek majiteľa a územného plánu.

Pozemok

Investor prišiel už s vybratým resp. zakúpeným pozemkom. Dom je zasadený do krásneho prírodného prostredia svahovitého pozemku na okraji dubového lesa v susedstve kúpeľov. Pozemok je v poobedňajších hodinách menej slnečný najmä v zime.

Prípravná časť stavby

Na pozemok bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie a jasné regulatívy zóny, tzn, návrh musel plne rešpektovať zastavanú plochu, odstup, posunutú uličnú čiaru ako aj výšku, tým pádom bol menší priestor na kreatívnosť riešenia z hľadiska hmotovo priestorového riešenia a osadenia domu na pozemku.

Požiadavky majiteľa

Rešpektovať územné rozhodnutie, nemeniť ho a vytvoriť 6 izbový rodinný dom pre 5 člennú rodinu s deťmi. Dom mal od začiatku obsahovať vnútorný tobogan a dostatočné vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru s ťažiskovým výhľadom do krajiny a na jestvujúce stromy na pozemku, ktoré chcel v maximálnej miere ponechať. Investor už mal skúsenosť s konvenčnou výstavbou a tejto ceste (nekvality a nepresnosti sa chcel vyhnúť) aj preto padla voľba na CLT systém.

Stavba bude využívaná ako víkendový rodinný dom s perspektívou pre trvalé a hlavne zdravé bývanie.

Architektonický návrh a špecifiká stavby

Rodinný dom mal vopred zadefinovanú hmotu územným rozhodnutím. Vzhľadom na požiadavky rodiny a logiku návrhu sme dom rozložili na tri úrovne. Podzemné podlažie obsahuje vstup, technické a skladové zázemie a multifunkčnú miestnosť pre potreby kina či ping-pongu. Hlavné prvé nadzemné podlažie obsahuje sekundárny vstup z rozsiahlej terasy. Dennú časť s veľkorysou halou a nočnú časť pre deti či návštevu. Vzhľadom na veľkosť domu je obytná izba akcentovaná prevýšením. Druhé nadzemné podlažie obsahuje časť pre rodičov, otvorenú pracovňu, wellness, šatník, wc, kúpeľňu a strešnú terasu so zelenou strechou. Dom je osadený do svahu citlivo tak, aby nepotreboval realizovať oporné múry, záhrada a les okolo neho plynú v pôvodnom sklone a nivelete. Rovnako citlivo sa navrhovalo aj oplotenie pozemku.

Predpokladaná doba výstavby z CLT drevodomu bola stanovená na 12 mesiacov.