fbpx
top

Ako vzniká CLT panel? 2.časť

CLT panelový systém sa vyrába v nepohľadovej (konštrukčnej) a v pohľadovej kvalite. Panely určené na pohľadové, ale aj nepohľadové použitie sa ďalej obrúsia, čím sa získava jedinečný vzhľad panelu s priznanou štruktúrou dreva. V prípade nepohľadových panelov je umožnená priama montáž sadrokartónových dosiek na povrch panelu. Lepenie lamiel sa vykonáva ekologickými lepidlami bez obsahu formaldehydu, tieto lepidlá sú šetrné k prírode. Okrem toho získavame vzájomným lepením vrstiev kolmo na seba ďalšie zaujímavé statické vlastnosti. Lepenie zaisťuje okrem iného tiež vysokú tvarovú stálosť panelu – drevo má vždy tendenciu pracovať a lepenie túto možnosť zníži. Kolmá orientácia jednotlivých vrstiev zaručuje vysokú statickú a tvarovú stabilitu základných panelov. Na lisovanie CLT sa najčastejšie používajú dva typy lisovania. Je to vákuové lisovanie a lisovanie pomocou hydraulického lisu. Vákuovým lisovaním je možné vytvoriť tlak v rozmedzí 0,02 až 0,10 MPa, pomocou hydraulického lisu tlak 0,1 až 1,0 MPa. Ideálny tlak pre lepenie CLT je stále predmetom skúmania.

Teoreticky nie je pre lepenie potrebný žiadny tlak (dokonale hladký povrch oboch dosiek, rovnako hrubá vrstva lepidla po celom povrchu dosiek), avšak v realite je náročné tieto podmienky zaručiť. Záleží tiež na type lepidla, každé lepidlo vyžaduje iné podmienky (iný tlak, navlhčenie panelov atď.).
Okraje panelov sa zarovnajú a povrch panelu se upraví podľa budúceho použitia. Finálna úprava povrchu panelu záleží na jeho budúcej funkcii. Úpravy sa líšia podľa toho či sa jedná o pohľadový panel nebo konštrukčný panel. Pri konštrukčných paneloch záleží na vrstve, ktorá bude na panel v budúcnosti aplikovaná (SDK doska, OSB doska, izolácie atď.).
Po povrchovej úprave sú panely dopravené k rezaciemu stroju, kde je panel upevnený a vycentrovaný. Vzniká tak prefabrikát, ktorý sa následne spracováva presne podľa projektovej dokumentácie. Vyrežú sa otvory pre okná, dverné otvory, vyfrézujú sa rozvody a otvory pre elektriku, vodu, atď. Rezanie prebieha s veľkou presnosťou.

Ak použijeme nepohľadový systém, steny se obložia sádrovláknitými doskami a vymaľujú sa. Pri použití pohľadovej kvality panelu nám vzniká fyzické spojenie dreva v priestore domu. Ako bonus sa dá zvoliť aj variant s pohľadovými stropnými trámami, vzniká tak skutočný pocit života v drevostavbe.