fbpx
top

Požiarna odolnosť CLT drevodomu

Odolnosť CLT pri požiari bola veľmi dobre preskúmaná veľkým množstvom požiarnych testov v Európe, Kanade a v USA.  Žiaľ, nie  vždy je dobre pochopená zo strany širšej verejnosti vzhľadom na relatívne zložitú tému súvisiacu s rýchlosťou zuhoľnatenia vrchnej vrstvy CLT panelu. Rýchlosť zuhoľnatenia závisí od hrúbky jednotlivých vrstiev, ich počtu a použitého lepidla. Výsledky požiarnych skúšok boli konzistentné a ukázali, že CLT zuhoľnatie predvídateľným spôsobom a požiarna odolnosť sa dá vypočítať na základe počtu a hrúbky jednotlivých vrstiev, z ktorých sa skladá každý panel, a predpokladov o type lepidla.  CLT možno navrhnúť tak, aby na rozdiel od ocele zostal konštrukčne stabilný aj pri vystavení vysokým teplotám. Panely CLT sa vyrábajú s požiarnou odolnosťou 30, 60 a 90 minút.

Je ľahké podľahnúť presvedčeniu, že akákoľvek forma drevenej konštrukcie môže získať povesť rizikovej z hľadiska požiaru. V prípade CLT je odolnosť pri požiari na míle vzdialená od iných príbuzných drevostavieb. Aby sme pochopili, aká je účinnosť CLT pri požiari, mali by sme vychádzať z toho, že požiarna odolnosť je schopnosť materiálu obmedziť požiar alebo naďalej plniť konštrukčnú funkciu, prípadne oboje. Mierou požiarnej odolnosti je čas, ktorý uplynie od začiatku požiaru až do okamihu, keď materiál prestane fungovať. Obvykle sa odolnosť vyjadruje v minútach, napr. FR 30, 45, 60 alebo 120.

Požiarna odolnosť voči rýchlemu zhoreniu sa pri CLT zabezpečuje prostredníctvom zuhoľnatenia povrchu panelu.  Keď je čelná strana panelu vystavená ohňu, ktorý sa rozširuje na teplotu vyššiu ako 400 °C, povrch dreva sa vznieti a horí rovnomernou rýchlosťou. Pri horení drevo stráca svoju pevnosť a vytvára čiernu vrstvu “zuhoľnatenia”. Uhlie sa stáva izolačnou vrstvou, ktorá zabraňuje nadmernému nárastu teploty v nespálenom jadre dosky. Práve toto neovplyvnené jadro pokračuje vo svojej nosnej funkcii. Aby sa dosiahla navrhnutá doba požiarnej odolnosti, musí za vrstvou zuhoľnateného dreva zostať dostatočné množstvo pôvodného masívneho dreva, aby vydržalo pôsobiace zaťaženie. Preto sa každý panel CLT v rámci budovy musí navrhnúť na obdobie požiarnej odolnosti a špecifické zaťaženia, ktoré sa na tento panel aplikujú.

Zdroje:

https://www.greenspec.co.uk/building-design/crosslam-timber-fire-resistance-and-rating/

https://pdf.archiexpo.com/pdf/mayr-melnhof-holz/mm-crosslam-cross-laminated-timber-technical-data/60685-295753.html

https://constructionexec.com/article/fire-safety-of-clt-and-mass-timber-buildings