fbpx
top

Ako vzniká CLT panel? 1.časť

CLT je skonštruovaný drevený panel s nepárnym počtom vrstiev mäkkého dreva, ktoré sú položené na sebe pri 90 stupňoch a následne sa pod tlakom spoja. Vytvoria sa tak konštrukčné panely s mimoriadnou pevnosťou, stabilitou a tuhosťou. Vyrábajú sa z certifikovaného smrekového dreva pochádzajúceho z lesov, kde je nariadené používanie pestovateľských procesov smerujúcich k dosiahnutiu trvalo udržateľného hospodárenia a zároveň usilujúcich sa o zlepšenie všetkých funkcií lesov v prospech životného prostredia a človeka.

Lamely sú vysušené na 11%-15% vlhkosť. Následne je materiál triedený podľa platnej normy do pevnostných tried. Je nutné, aby lamely z jednej vrstvy boli vždy z rovnakej pevnostnej triedy. Najčastejšia pevnostná trieda pre CLT je C24. Vyrežú sa lokálne rastové vady dreva, ktoré nespĺňajú požiadavky pevnostnej triedy. Na základe výsledku triedenia sú rastové vady, ktoré nespĺňajú požiadavky danej pevnostnej triedy, odstránené. Po odstránení vád sú lamely spojené zúbkovaným spojom, ktorý minimalizuje skrátenie lamiel pri najvyššom možnom spojovacom povrchu. Pre CLT sa používa rovnaký zúbkovaný spoj, ktorý sa používa aj pri výrobe lepených lamelových nosníkov.

V ďalšom kroku výroby sa jednovrstvové dosky tlakom zlepia do 3; 5; 7 vrstvového panelu. Krížom vrstvené drevo sa skladá z lamiel o hrúbke 12 až 45 mm. V rámci štandardizácie CLT je očakávaná odporúčaná hrúbka vrstiev 20, 30 alebo 40 mm. Maximálna šírka lamelu nie je nijak limitovaná. Ako materiál sa pre výrobu CLT používa väčšinou drevo z ihličnatých stromov (smrek, jedla, smrekovec a duglaska). Používanie listnatých drevín (breza, topoľ a jaseň) je tiež možné. Výroba CLT prebieha po celom svete, preto pri výbere materiálu záleží na splnení minimálnych mechanických vlastností a na dostatočnej zásobe lamiel potrebnej kvality daného druhu dreva. Listnaté dreviny sa hodia hlavne na pohľadové panely, avšak tiež vylepšia niektoré mechanické vlastnosti panelu (zvýšenie ohybovej alebo šmykovej pevnosti).
Lamely sú rezané na požadované dĺžky. V prípade, že lamely nemajú dostatočne pripravený povrch pre aplikáciu lepidla, povrch lamiel je ešte zbrúsený o 2,5 až 3,8 mm. V niektorých prípadoch dochádza k rozčleneniu panelu tak, aby lamely vyššej kvality boli umiestené v miestach, kde je to žiadúce napr. oblasť budúceho spoju.